Jozef Hlušek (29. 3. 2018)

Milí priatelia,
vinšujem Vám požehnané a šťastné veľkonočné sviatky.
Do ďalších dní Vám prajem pevné zdravie, veľa úspechov a všetko najlepšie.

Jozef Hlušek