Jozef Hlušek (21. 12. 2017)

Jozef Hlušek (21. 12. 2017)

Vážený pán šéfredaktor,


Dovoľte mi popriať Vám,

Vašej rodine a redakcii LT  

Požehnané a radostné  Vianoce.       

Do nového roka 2018 Vám žičím

dobré zdravie, veľa šťastia a veľa   (nielen pracovných) úspechov.  


LT prajem, aby k nemu boli

žičlivejší štátni úradníci aj darcovia,

Slovensku „vyprosujem“ pohodu -

politický zmier, pokoj a mier.


Jozef Hlušek