Jozef Hlušek (14. 4. 2016)

Šťastné a milostiplné veľkonočné sviatky,
dobré zdravie, rodinnú pohodu a pokoj v duši Vám
i všetkým koho máte radi – celému nášmu Slovensku
vinšuje aj do ďalších dní
Váš
Ing. Jozef Hlušek

 

(e-mial zo 14. 4. 2017)