Jaroslav Rezník

No koľkí z nás

sú opravdiví rybári

Koľkí z nás

suchou nohou z vody vystúpia

aby na Zemi sa zamočili

od vlasov

až po členky

 

Zohnutí k Zemi a pri modlitbe

nad prvým zrnom

čo vzišlo

bolesť krížov v sebe cítime

 

No ešte viac ešte viac

až k smrti

my

kríže bolíme

 

Veľkonočný pohľad na nebesá praje

Jaroslav Rezník