JANUÁR – Program Kultúrnych zariadení Petržalky (21. 12. 2017)

JANUÁR – Program Kultúrnych zariadení Petržalky (21. 12. 2017)

Kontakt/informácie:

Ing. Peter Litomerický, Riaditeľ KZP
Tel.: 02 68 299 201
e-mail: peter.litomericky@kzp.sk
web: https://www.kzp.sk
Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3,  851 02 Bratislava