Jano Čomaj: VINŠ (21. 12. 2016)

Krásne sviatky všetkým a lepší rok budúci zo srdca vám želá

Jano Čomaj