Jana Štefánia Kuzmová (20. 12. 2018)

Želám pokojné vianočné sviatky a šťastlivý krok do budúceho roka 2019.
S úctou a vďačnosťou

Jana Štefánia Kuzmová