Ján Vlnka s rodinou (22. 12. 2017)

Ján Vlnka s rodinou (22. 12. 2017)

Želám všetkým Vianoce krásne,

Žiarivé oči, úsmevy šťastné.

Nový rok lepší - tak ako treba,

Nech máte zdravie, šťastie, na stole chleba.

Vianočná noc krásna, tichá,

odetá je v snehu.

Prináša nám do sŕdc našich

dobro, lásku, nehu.

Prináša nám pokoj, šťastie

z hĺbky svojej hrude,

V čas vianočný, nech každý z nás

iba šťastný bude.

 

***

Ďakujem Vám za spoluprácu, podporu a priazeň v končiacom sa roku. Prajem Vám pokojné, milostiplné, požehnané vianočné sviatky a v novom roku 2018 veľa zdravia, pokoja úspechov prosperity a mieru. Je pred nami rok významných výročí a dúfam, že nás čaká veľa práce a zmien na poli kultúrnom a politickom. To vám praje

 

Ján Vlnka s rodinou