Ján Lazar

Pprajem Vám, pán šéfredaktor a celej redakcii, príjemné prežitie vianočných
sviatkov a v novom roku 2023 predovšetkým pevné zdravie, osobné šťastie a úspechy v profesijnom živote.
 
So srdečným pozdravom
 
Váš
 
prof. Ján Lazar