Interaktívne DVD Les (2015) otvára divadelný archív širokej verejnosti

Interaktívne DVD Les (2015) otvára divadelný archív širokej verejnosti

Po úspešnom pilotnom DVD Herodes a Herodias, v ktorom pracovníci Divadelného ústavu skompletizovali archívne materiály o všetkých inscenáciách Hviezdoslavovej tragédie, prináša projekt Prítomnosť divadelnej minulosti druhý interaktívny nosič pod názvom DVD Les. Nové DVD sprostredkuje atraktívnou formou divadelnú minulosť širokému spektru záujemcov.

 

V interaktívnom DVD Les sme sa venovali inscenačnej tradícii komédie Les ruského dramatika Alexandra Nikolajeviča Ostrovského, po ktorej slovenskí divadelníci siahli sedemkrát, dokonca v jednom kalendárnom roku (1971) ju uviedli až dve profesionálne javiská. Inscenačné podoby Ostrovského komédie sme spracovali z viacerých dôvodov – takmer každá zo slovenských javiskových podôb Lesa sa stala apelatívnou výpoveďou o stave spoločnosti, polemikou s inscenačnou tradíciou a vyznačovala sa vynikajúcim hereckým stvárnením. Spracovali sme, opísali a klasifikovali archívne dokumenty a materiály, ktoré sme transformovali do podoby úvodných sprievodcov inscenáciou. Stretli sme sa s tvorcami – pamätníkmi a nahrali sme spomienkové rozhovory o jednotlivých inscenáciách. Do DVD sme umiestnili aj záznamy z niektorých inscenácií, množstvo fotografií, recenzií, odborných hodnotení, štúdií a analýz, scénografické a kostýmové návrhy a mnohé ďalšie dokumentačné materiály. Pomocou dokumentov sme vytvorili moderný obraz inscenácií Les z rokov 1931 (SND), 1971 (Divadlo na korze a Krajové divadlo v Nitre), 1976 (Štátne divadlo v Košiciach), 1982 (Divadlo SNP Martin), 1997 (Divadlo ASTORKA Korzo ´90) a 2014 (SKD Martin) integrovaný do DVD nosiča, v ktorom sprostredkúvame divadelné umenie čo najširšiemu okruhu používateľov“, približuje obsah nového multimediálneho nosiča jeho zostavovateľka a autorka koncepcie celého projektu Juliana Beňová.

 

Interaktívne DVD je výsledkom systematického výskumu pracovníkov Centra výskumu divadla a Oddelenia dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu a podáva doteraz najucelenejší obraz o javiskových podobách vrcholnej Ostrovského spoločenskej komédie.

Vydanie DVD Les vychádza v edícii Prítomnosť divadelnej minulosti Divadelného ústavu. Na jeho vzniku sa podieľali pracovníci Divadelného ústavu Juliana Beňová, Lenka Dzadíková, Anna Grusková, Miloslav Juráni, Lucia Lejková a Karol Mišovic. Dizajn a programovanie zabezpečilo štúdio with love by milk.

 

(Zdroj: Interaktívne DVD Herodes a Herodias otvára divadelný archív širokej verejnosti. In: Divadelný ústav [online]. Dostupné na internete: <TU>)