Interaktívne DVD Bačova žena (2017) otvára divadelný archív širokej verejnosti

Interaktívne DVD Bačova žena (2017) otvára divadelný archív širokej verejnosti

Divadelný ústav v Bratislave vydal v edícii Prítomnosť divadelnej minulosti DVD nosič Bačova žena, ktorým chce opäť priblížiť divadelnú minulosť aj prítomnosť.

Po prvých dvoch úspešných DVD Herodes a Herodias a Les, v ktorých pracovníci Divadelného ústavu skompletizovali archívne materiály o všetkých slovenských inscenáciách Hviezdoslavovej tragédie a Ostrovského spoločenskej komédie Les, prináša projekt Prítomnosť divadelnej minulosti tretí interaktívny nosič pod názvom DVD Bačova žena. Nové DVD sprostredkuje atraktívnou formou divadelnú minulosť širokému spektru záujemcov. Na pozadí inscenácií, ktoré závažnou mierou zasiahli do divadelnej histórie, prezentuje bohatstvo archívnych, múzejných a dokumentačných fondov a zbierok, ako i spôsoby uchovávania divadelnej minulosti.

V interaktívnom DVD Bačova žena sme sa venovali inscenačnej tradícii pastierskej tragédie Bačova žena významného slovenského dramatika Ivana Stodolu, po ktorej slovenskí profesionálni divadelníci siahli dvanásťkrát. Inscenačné podoby Stodolovej drámy sme spracovali z viacerých dôvodov – takmer každá zo slovenských javiskových podôb Bačovej ženy sa stala výstižnou výpoveďou o polarite ľudskej osobnosti, polemikou s predošlou inscenačnou tradíciou a vyznačovala sa vynikajúcim hereckým stvárnením. Spracovali sme, opísali a klasifikovali archívne dokumenty a materiály, ktoré sme transformovali do podoby úvodných teatrologických štúdií, tzv. Sprievodcov inscenáciou. Stretli sme sa s tvorcami – pamätníkmi a nahrali sme spomienkové rozhovory o jednotlivých inscenáciách. Na DVD sme okrem toho umiestnili stovky fotografií, recenzií, odborných hodnotení, scénografických a kostýmových návrhov či Stodolov originálny rukopis drámy. Pomocou dokumentov sme vytvorili moderný obraz inscenácií Bačova žena z rokov 1928 (SND), 1941 (SND), 1963 (SND), 1973 (Štátne divadlo Košice), 1992 (Spišské divadlo Spišská Nová Ves), 1998 (Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov), 2004 (Mestské divadlo Žilina) a 2015 (SND) integrovaný do DVD nosiča, v ktorom sprostredkúvame divadelné umenie čo najširšiemu okruhu používateľov“, približuje obsah nového multimediálneho nosiča jeho zostavovateľ Karol Mišovic.

Interaktívne DVD je výsledkom systematického výskumu pracovníkov Centra výskumu divadla a Oddelenia dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu a podáva doteraz najucelenejší obraz o javiskových podobách vrcholnej drámy Ivana Stodolu.

Vydanie DVD Bačova žena vychádza v edícii Prítomnosť divadelnej minulosti Divadelného ústavu v Bratislave. Na jeho vzniku sa podieľali pracovníci Divadelného ústavu a teatrológovia Juliana Beňová, Katarína Cvečková, Miroslav Dacho, Dária Fehérová Fojtíková, Miloslav Juráni, Lucia Lejková, Karol Mišovic a Martin Timko. Dizajn zabezpečilo štúdio Milk Design Directors a programovanie step2web.

 

Kontakt/informácie:
Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager
Divadelný ústav
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
tel: 02 20487 603, 0917 404 505
e-mail: dusan.poliscak@theatre.sk

 

(Zdroj: DU, e-mail z 27. 11. 2017)