Ingrid Lukáčová: Vianočné svetlo (21. 12. 2023)

 

INGRID LUKÁČOVÁ

Vianočné svetlo 

 

Na zemi žili mnohí...

i zabudnutí králi, 

dávno ich prísny čas 

na popol v ohni spálil.

 

Ukázať potme silu,

o ktorej srdce sníva,

vie iba  jeden kráľ,

Kráľ – Láska večne živá.

 

Preteky v naháňaní

darčekov vzácnej ceny

vyhráva človek tam,

kde Boh je narodený.

 

Hviezda dá kompas duši,

čo v živote sa zmieta,

vianočne svieti nám

Dieťa v jasličkách sveta.

 

***

Nech Dieťa Božej lásky zažne vo Vás i vo Vašich najbližších vianočné svetlo pokoja a radosti.
 
Taktiež Vám všetkým želám v zdraví, láske a mieri prežitý rok 2024!
 
Ingrid Lukáčová