Ingrid Lukáčová (20. 12. 2016)

Ingrid Lukáčová (20. 12. 2016)

Radostné prežitie vianočných sviatkov,
veľa lásky,
v srdci nehu namiesto snehu, aby sa dobro v duši rozmohlo
a v novom roku 2017 všetko najlepšie zo srdca vinšuje
Ingrid Lukáčová s rodinou.