Igor Válek (30. 12. 2018)

Igor Válek (30. 12. 2018)

V roku 2019 všetko dobré

čo najbližšie

a zlé čo najďalej

praje

Igor Válek