Hviezdoslavov Kubín – 22. až 25. júna 2016 – v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavov Kubín – 22. až 25. júna 2016 – v Dolnom Kubíne

Národné osvetové centrum v Bratislave a Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín pozývajú 

na 62. ročník Hviezdoslavovho Kubína –

na vyvrcholenie celoštátnej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých –

v dňoch 22. až 25. júna 2016 v Dolnom Kubíne.

***

Na Hviezdoslavovom Kubíne bude pestro

Napriek tomu, že naše najstaršie kultúrne podujatie pod rovnomenným názvom sa dožíva dôchodkového veku, ani náhodou sa na odchod nechystá. Nedovolia mu to žiaci a pedagógovia škôl, ani garant súťaže, Národné osvetové centrum, ani organizátori a záujemcovia o prednášané či scénicky interpretované slovo.

Šesťdesiaty druhý ročník Hviezdoslavovho Kubína naberal na sile už na okresných a krajských súťažiach od februára do mája a vrcholiť bude v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne v dňoch 22. – 25. júna 2016. Z 12 krajských prehliadok naň postúpili z 1. miest všetci recitátori prednesu poézie a prednesu prózy v piatich a súbory v dvoch vekových kategóriách; a vybratých bolo aj niekoľko vynikajúcich výkonov z 2. miest. Na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých sa tak predstaví v komponovaných programoch nesúťažne 48 detských recitátorov v 3 vekových kategóriách a do súťažnej konfrontácie vstúpi 23 recitátorov z radov mládeže a 9 dospelých, ďalej 7 detských a 8 mládežníckych súborov.

V intenzívnom programe sa bude miešať literárna zmes hodnotnej tvorby i oddychovejšieho čítania. Deti budú prednášať zväčša recitátorsky overených autorov (Hevier, Rúfus, Feldek, Klimáček, Jarunková, Žáček, Macourek, Skácel, Holub, Tuwim, V. Bednár, Jašík), ale objaví sa aj klasika (Hviezdoslav, Puškin, Krylov, Erben, Gogoľ) a nová (Dašková, Jankálová, Babarík, Salmela, Stanton, Nesbo) či náročnejšia literatúra (Szymborska, Apollinaire, Achmadulinová, Örkény). V súťažných vystúpeniach starších recitátorov prevládla väčšia snaha hľadať si náročnejších autorov (Voznesenskij, Prévert, Brecht, Hollý, Hviezdoslav, Galczynki, Thákur, Mieželaitis) alebo nových, originálnych (Swietlicky, Keret, Horoščáková, Kristof, Meyrink, Pamuk), medzi nimi aj mladých slovenských (Lomnický, Kovalyk, Vadas, Pupala, Šimek) autorov a autorky.

Súťaž súborov detí sa začne s Kristou Bendovou a jej zbierkou Bola raz jedna trieda (Zrkadlo Kremnica), zaspomína si na Feldekovu Hru pre tvoje modré oči (Prešov) i jeho skvelý preklad Desnosových Spevobájí a spevokvetov (Trebišov), a súťaž zavŕšia spracovania textov O. Wildea (Levice) a básnikov liverpoolskej scény (Senica). Podobne aj v súťaži mládežníckych súborov diváci prejdú od Bojazlivej J. Kráľa (Michalovce) cez témy hľadania podstaty človeka (Senec) a národnej identity (Rimavská Sobota) k literárne a obrazovo náročným autorom (Štrpka, Habaj, Sanguineti, Kafka) a inscenáciám (Nitra, Babín – Námestovo, Senica).

Tri odborné poroty, ktorých reflexie budú verejné, však okrem náročnosti literárnych textov budú hodnotiť aj priliehavosť a originálnosť ich výrazového spracovania či komunikatívnosť s divákom.

Hviezdoslavov Kubín nie je len súťaž, ale aj akcie a výstavy, ktoré ju dopĺňajú. Tento rok sa budú pohybovať na línii klasika – experiment. K prvému bodu sa viaže okrem pripomienky na Svetozára Hurbana Vajanského (v INFO 62. HK) najmä výstava vo Florinovom dome k jubilejnému roku vydania Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a tiež fotogaléria divadiel poézie z minulých ročníkov HK. Pozornosť na experiment v literatúre upriami zasa výstava slovenskej experimentálnej poézie v MsKS pod názvom Hry písmen, slov, obrazov a významov, ktorej kurátorom je Michal Murin. K tejto téme pripravilo NOC aj tvorivú dielňu, otvorenú širšej verejnosti, Experiment – (ne)vydarený pokus, ktorú bude viesť Hela Čertíková.

Hustý bohatý program 62. HK tak čaká len na dychtivého poslucháča a diváka.

 

Mgr. Jaroslava Čajková, odborná pracovníčka pre umelecký prednes a divadelné umenie, 02/20471 249

Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1

 

Viac na

www.nocka.sk/umelecky-prednes/hviezdoslavov-kubin

FB Hviezdoslavov Kubín

www.msksdk.sk

 

 

Kontakty:

Mgr. Jaroslava Čajková

Národné osvetové centrum

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava 1

02/2047 1249

jaroslava.cajkova@nocka.sk

 

Mgr. Jana Greššová

Mestské kultúrne stredisko

Nám. slobody 3

026 01 Dolný Kubín

043/5862 269

riaditel@msksdk.sk

 

Ubytovanie

Naďa Dudášová

Mestské kultúrne stredisko

Nám. slobody 3

026 01 Dolný Kubín

043/5862 269

prevadzkove@msksdk.sk