HRY bez hraníc v Staromestskej knižnici v Bratislave – 23. 2. 2023

HRY bez hraníc v Staromestskej knižnici v Bratislave – 23. 2. 2023

Foto: archív Staromestskej knižnice v Bratislave

 

Staromestská knižnica v Bratislave štartuje vo februári nový projekt s názvom HRY bez hraníc, ktorý je určený pre rodiny s deťmi slovenskej a ukrajinskej národnosti. 

Cieľom herných popoludní je prepojiť slovenskú a ukrajinskú komunitu, ponúknuť bezpečný priestor s možnosťou bližšie sa spoznať, nadviazať nové priateľstvá a vytvoriť atmosféru spolupatričnosti. Hranie spoločenských hier podporuje rozvoj komunikačných a jazykových zručností, vedie k tímovej práci a pomáha búrať (nielen) jazykové bariéry. K dispozícii je bohatá ponuka obľúbených rodinných hier aj noviniek na trhu.

Herné popoludnia, pod vedením skúsených lektorov, sa budú konať v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a 1 x mesačne – prvé sa uskutoční počas jarných prázdnin 23. februára 2023 od 15.00 do 18.00, tie ďalšie 23. marca, 20. apríla a 25. mája.

Pokiaľ bude projekt úspešný, knižnica má ambíciu v ňom pokračovať celoročne.

Rodiny a ostatní fanúšikovia moderných spoločenských hier sa nemusia viazať len na termíny plánovaných herných popoludní, môžu si prísť zahrať kedykoľvek v čase otváracích hodín knižnice. 

Projektom HRY bez hraníc nadväzuje Staromestská knižnica na pomoc ukrajinským utečencom, ktorú zahájila krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine. V marci 2022, ako jedna z prvých inštitúcií v Bratislave, rozbehla kurzy slovenčiny, konverzácie, zážitkové čítania a workshopy pre ukrajinské deti. Knižnica reagovala aj na potrebu rozšíriť svoju ponuku kníh o tituly v ukrajinskom jazyku – knižničný fond rozšírila o takmer 400 kníh v ukrajinčine. Ukrajinskí odídenci sa môžu naďalej bezplatne zaregistrovať do Staromestskej knižnice.

Partnerom projektu HRY bez hraníc je iHRYsko, projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie Televízie Markíza.

 

Lenka Čechvalová

referát marketingu a PR

Staromestská knižnica

lenka.cechvalova@starlib.sk

02/55422268

www.starlib.sk

https://www.facebook.com/Staromestskakniznica

 

***

Staromestská knižnica v Bratislave je rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Staré Mesto. Od roku 1958 poskytuje služby pre všetky vekové kategórie používateľov od najmenších detí až po dôchodcov, má takmer 5 000 čitateľov. Knižnica má centrálne pracovisko na Blumentálskej 10/a a 4 pobočky na Panenskej 1, Karadžičovej 1, Záhrebskej 8 a Západnom rade 5. Okrem toho organizuje v letných mesiacoch Letnú čitáreň v Medickej záhrade. Okrem budovania fondov organizuje aj množstvo podujatí zameraných na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti detí, vzdelávacie aktivity pre stredoškolákov, dospelých i seniorov.