Homage AMRITOVI MEHTOVI

Dňa 17. apríla t. r. sa na indickom veľvyslanectve v Bratislave uskutočnilo spomienkové podujatie venované osobnosti Dr. AMRITA MEHTU, prekladateľa, vydavateľa a spisovateľa, ktorý pretlmočil zo slovenskej literatúry do hindi viac ako dve desiatky kníh. Na Slovensku ho prvý raz oficiálne prijal Alexander Halvoník ako riaditeľ LIC a uviedol ho medzi spisovateľov. Dr. Mehta nebol neznámy ani čitateľom Literárneho týždenníka, časopis priniesol ukážky z jeho tvorby aj správy o bratislavských literárnych stretnutiach s ním. Spomienkové podujatie zorganizovalo Slovenské centrum PEN v spolupráci s indickým veľvyslanectvom v SR. Po slávnostných príhovoroch, ktoré predniesla pani veľvyslankyňa Apoorva Srivastava a prezidentka SC PEN Mária Bátorová sa prítomným prihovoril bývalý veľvyslanec SR v Indii Ladislav Volko. Nasledovalo dvojjazyčné čítanie z ukážok diela ETELY FARKAŠOVEJ (Scenár), JOZEFA BANÁŠA (Zastavte Dubčeka) a MÁRIE BÁTOROVEJ (Stred) – kníh, ktoré A. Mehta pretlmočil do jazyka hindi. Po oficiálnom programe sa pri typickom indickom občerstvení medzi viacerými účastníkmi podujatia rozprúdila diskusia – aj o potrebe rozvíjať literárne a vôbec kultúrne kontakty medzi Indiou a Slovenskom, ktoré nesmierne obohatil práve Amrit Mehta.

-fab-