Hana Košková (18. 12. 2018)

Celému kolektívu Literárneho týždenníka želám  prežitie vianočných sviatkov  v pohode, láske a bez stresov.

Nech ste aj v novom roku takí úspešní ako teraz a šťastní, že sa vám plnia predsavzatia.       

Úprimne

Hana Košková