František Škvrnda (3. 1. 2017)

František Škvrnda (3. 1. 2017)

Všetko najlepšie, najmä veľa zdravia,

síl, úspechov, spokojnosti a šťastia

v novom roku 2017 želá

František Škvrnda