František Ruščák: Tichá noc... (24. 12. 2023)

FRANTIŠEK RUŠČÁK

 

 

Tichá noc,

rozdané teplo

a s ním aj svetlo

v príchode Syna;

Tichá noc,

ďaleká aj blízka...;

z mäkkého dreva

kolíska

pre dieťa

s poslaním

Veľpastiera,

akoby to bolo

iba včera;

Tichú noc mu

Mária spieva

a tichým tónom 

ho zohrieva...

 

(24. 12. 2023)