Frank a Renka Jalšovskí

Frank a Renka Jalšovskí

Radostné prežitie Veľkonočných sviatkov 

plných pohody, zdravia a spokojnosti

želajú

Frank a Renka Jalšovskí