Finalisti súťaže DRÁMA 2016 (21. 4. 2017)

Finalisti súťaže DRÁMA 2016 (21. 4. 2017)

Porota 17. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku  DRÁMA 2016 v zložení: Patrik Lančarič (režisér, predseda poroty), Viliam Klimáček (dramatik), Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu, dramaturgička), Andrea Domeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ´90) a Miriam Kičiňová (lektorka dramaturgie Činohry SND, dramaturgička) z 37 textov prijatých do súťaže vybrala štyroch finalistov súťaže.

Finalistami súťaže DRÁMA 2016 sú (v abecednom poradí):

  • Samuel Chovanec: HUMANS OF LATE CAPITALISM
  • Jozef Jenčo: Cicho, bo skajpujem s dzivku!
  • Peter Scherhaufer: Invázia
  • Dušan Vicen: Squat

Finálové texty sa budú prezentovať v sobotu 13. mája 2017 o 16.00 hod.

na scénickom čítaní TROJBOJ počas festivalu Nová dráma/New Drama 2017

v Modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave.

***

Informácie/Kontakt:

Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager

Divadelný ústav

Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava

Tel: 02 20487 603, mobil: 0917 404 505

dusan.poliscak@theatre.sk