Festival Nová dráma/New Drama 2018 pozná svojich víťazov (21. 5. 2018)

Festival Nová dráma/New Drama 2018 pozná svojich víťazov (21. 5. 2018)

Počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama 2018 sme v Štúdiu Slovenského národného divadla spoznali držiteľov hlavnej festivalovej ceny, ďalších festivalových ocenení a ceny súťaže Dráma.

V sobotu 19. mája 2018 sa v Bratislave skončil štrnásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama 2018. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalubolo odovzdávanie festivalových ocenení a cien súťaže Dráma.

Výsledky hlasovania festivalových divákov rozhodli, že Cenu bratislavského diváka získala inscenácia Elity. Účastníci Seminára mladej kritiky, poslucháči vysokých škôl umeleckého a humanitného smeru z Čiech a Slovenka, udelili Cenu študentskej poroty inscenácii Postfaktótum. Zvláštnu cenu poroty si odnieslaherečkaBarbora Andrešičováza širokospektrálnosť hereckého prejavu v inscenácii Ľudia, miesta a veci.

O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama 2018 rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení predsedníčkaJessicaKaahwa(Uganda) – dramatička, herečka, režisérka, divadelná teoretička a členovia ŽeljkaTurčinović(Chorvátsko) – prezidentka Chorvátskeho centra ITI a Milo Juráni(Slovensko) – divadelný kritik. Za najlepšiu inscenáciu festivalu porota označila inscenáciu WOW!divadlaDebrisCompany.

Súťaž Dráma 2017

Slávnostný večer patril aj udeľovaniu cien súťaže pôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom a českom jazyku Dráma 2017. Na treťom mieste sa umiestnil Miroslav Djablik s textom Vianočný zázrak. Druhé miesto nebolo udelené.Odborná porota súťaže Dráma 2017 udelila 2 prvé miesta –Vande ZaplatílkovejHutařovej za hru Jen zavřít očia Dušanovi Vicenovi za hru Odpisy a priznania.

Cenu Rádia Devín, o ktorej rozhodla odborná porota získal Ondřej Škrabal s textom Zjevení pudla.

Cena Činohry Slovenského národného divadla nebola udelená.

CENY FESTIVALU NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2018:

  • Grand Prix Nová dráma/New Drama

Eugen Gindl: WOW!
DebrisCompany
réžia: Jozef Vlk

  • Cena bratislavského diváka

Jiří Havelka a kol.: Elity

Činohra Slovenského národného divadla

réžia: Jiří Havelka a kol.

  • Cena študentskej poroty

Blaho Uhlár a kol.: Postfaktótum

Divadlo Stoka

réžia: Blaho Uhlár

  • Zvláštna cena poroty

Barbore Andrešičovej

za širokospektrálnosť hereckého prejavu

v inscenácii Ľudia, miesta a veci

Divadla Andreja Bagara v Nitre

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2017:

1. miesto: Vanda ZaplatílkováHutařová:Jen zavřít oči

DušanVicen:Odpisy a priznania

2. miesto: neudelené

3. miesto: Miroslav Djablik:Vianočný zázrak

Cena Rádia Devín: Ondřej Škrabal: Zjevení pudla

Cena Činohry Slovenského národného divadla: neudelená

***

Na štrnástom ročníku celoslovenského divadelného festivalu Nová dráma/New Drama 2018sa predstavilo a o ceny súťažilo desať inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Novinkou festivalu bola nesúťažná programová sekcia Nájdená budúcnosť, ktorá prezentuje projekty tvorcov najmladšej generácie. Hlavný program doplnili prezentácie nových kníh Divadelného ústavu, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj, prednášky a diskusie s tvorcami a dramatikmi, masterclass nemeckého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga a medzinárodná konferenciaDivadlo v konfliktných zónach.

Sekcia Focusbola zameraná na divadlo a drámu z Chorvátska. Predstavilo sa v nej divadlo HKD Teatar Rijeka s inscenáciou známeho režiséra Olivera FrljićaAleksandra Zec. TheoryEventponúkol prednášku prof. Dr. DarkaLukića aj teatrologičky ŽeljkyTurčinović a prezentáciu divadelnej hry Tri zimy za účasti autorky TenyŠtivičić.

Patrónom štrnásteho ročníka festivalu bol nemecký dramatik Roland Schimmelpfennig. V Bratislave viedolmasterclass pre divadelníkov a zúčastnil sa aj prezentácie zborníka svojich hier v slovenčine, ktoré vydal Divadelný ústav. Prvý knižný výber divadelných hier uznávaného nemeckého dramatika v slovenskom jazyku obsahuje tri u nás doteraz nepreložené ani neinscenované divadelné hry.

Festival Nová dráma/New Drama 2018 opäť ponúkol to najlepšie zo súčasného divadla na Slovensku a bohatý sprievodný program, nielen pre divadelníkov, ale aj pre každého milovníka divadla.

* Usporiadateľmi festivalu sú Divadelný ústav, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

* Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

* Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal.

* Vizuálny koncept festivalu pripravil Martin Mistrík – Zelená lúka.

Ďakujeme všetkým parterom a mediálnym partnerom festivalu.

 

Kontakt/Informácie:

Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava

Dušan Poliščák – propagácia, médiá, reklama

dusan.poliscak@theatre.sk, 02/ 204 87 603, 0917 404 505

www.novadrama.sk

 

(ZDroj: E-mail z 21. 5. 2018)