Na festivale animovaných filmov Fest Anča (29. 6. – 2. 7. 2023) premietnu PÁSMO KLASICKÝCH KRÁTKYCH SNÍMOK – v sobotu 1. 7. o 10 h v Mestskom divadle Žilina

Na festivale animovaných filmov Fest Anča (29. 6. – 2. 7. 2023) premietnu PÁSMO KLASICKÝCH KRÁTKYCH SNÍMOK – v sobotu 1. 7. o 10 h v Mestskom divadle Žilina

Na snímke (hore) záber z animovaného filmu Jablko poznania (1955) VLASTIMILA HEROLDA. Reprofoto: archív SFÚ

 

Na Medzinárodnom festivale animácie Fest Anča v Žiline sa tento rok predstaví výber známych i menej známych krátkych animovaných filmov zo zbierok Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Všetky sú nadčasové a nadväzujú na tohtoročnú festivalovú tému Utópie. 16. ročník podujatia sa uskutoční od 29. júna do 2. júla 2023 a pásmo SFÚ uvedie pri príležitosti 60. výročia vzniku SFÚ.

 

Jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film uvádza diela s dôrazom na dospelého diváka. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať o rôznych podobách animácie. V súlade s jeho tohtoročnou témou Utópie sa premietne aj pásmo deviatich krátkych animovaných filmov zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ pod názvom Archeológia budúcnosti.

 

„Nájsť v slovenských klasických filmoch tému utópie ako dokonalej a neuskutočniteľnej predstavy nebolo úplne ľahké, a preto som sa rozhodla tento kľúč výberu pootočiť,“ uviedla dramaturgiu pásma LEA PAGÁČOVÁ z Audiovizuálneho informačného centra SFÚ, ktorá sa venuje prezentácii slovenskej krátkometrážnej tvorby. „Vo filmoch som hľadala vízie, ktoré sú uskutočniteľné, no nie tak úplne dokonalé. Jednotlivé diela hľadia do budúcnosti, no s istou skepsou voči smerovaniu spoločnosti a technologickému pokroku.“

 

Pásmo zostavené pri príležitosti osláv 60. výročia SFÚ obsahuje deväť filmov z obdobia rokov 1955 až 1984. Tvoria ho snímky Jablko poznania (1955) VLASTIMILA HEROLDA, Vstupujeme do doby atómovej (1963) v réžii VIKTORA KUBALA a LEOPOLDA BRÓDYHO, filmy Zem (1966) a Selekcia (1982) VIKTORA KUBALA, Narodeniny 2001 (1973) režisérskej dvojice IVAN POPOVIČ a MILAN PEŤOVSKÝ, Motoklavír (1984) VLADIMÍRA PIKALÍKA, Šedá zelená (1989) MILANA ČERNÁKA a tiež dva filmy ONDREJA SLIVKU Dáždnik (1984) a Keby som bol vtáčkom... (1986).

Z animovaného filmu Zem (1966) VIKTORA KUBALA. Reprofoto: archív SFÚ

 

Vybrané filmy reprezentujú hyberbolizované, niekedy i bolestivo aktuálne témy spoločnosti z minulého storočia. Svoje subjektívne vízie o medziľudských vzťahoch, technologickom pokroku, masovej bytovej výstavbe, životnom prostredí či psychohygiene predstavujú filmoví tvorcovia cez optiku detí i dospelých, obyčajných ľudí či vedcov, súdruhov a dokonca aj „prvých ľudí“. „Pásmo som zostavila z viac i menej známych filmov, všetky však okrem spoločného motívu spája v istom ohľade výnimočnosť. Hľadala som žánrovú i technologickú pestrosť. Navyše, niekoľko z nich pochádza z dielne legendárneho Viktora Kubala, ktorého sté výročie narodenia si pripomíname tento rok,“ doplnila L. Pagáčová.

 

Tohtoročné pásmo SFÚ nie je ojedinelým zastúpením inštitúcie na festivale Fest Anča. Podľa L. Pagáčovej „Fest Anča patrí medzi kľúčové podujatia domácej animovanej scény, ktoré má však medzinárodný rozmer a v kinosálach sa mu darí spájať odbornú a laickú verejnosť. V jeho programe by preto rozhodne nemali chýbať ani slovenské klasické diela“.

V minulom roku SFÚ na podujatí uviedol výber z tvorby prvej dámy slovenského animovaného filmu JAROSLAVY HAVETTOVEJ, v roku 2019 sa premietla kolekcia filmov režisérky HELENY SLAVÍKOVEJ-RABAROVEJ. V oboch prípadoch sa na festivale verejnosti po prvýkrát predstavili aj DVD nosiče s tvorbou oboch režisérok.

 

Tohtoročné pásmo SFÚ Archeológia budúcnosti sa premietne s lektorským úvodom v sobotu 1. júla o 10.00 hod. v Mestskom divadle Žilina.

 

Viac informácií na oficiálnom webe Fest Anča: https://www.festanca.sk/

 

***

Slovenský filmový ústav

SFÚ je jediná štátna organizácia v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť definuje Zákon o audiovízii č. 40/2015 Z. z. Súčasťou SFÚ ako pamäťovej a fondovej inštitúcie je špecializovaný filmový archív. Tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky, ktoré sú základom audiovizuálneho dedičstva SR. Vybudované má aj moderné digitalizačné pracovisko.

Kontakt: Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, Bratislava, www.sfu.sk.

 

Predajňa Slovenského filmového ústavu – Klapka.sk

Predajňa Klapka.sk sa orientuje na slovenskú filmovú klasiku a súčasné slovenské audiovizuálne diela na DVD a blu-ray nosičoch. V ponuke má tiež odbornú literatúru z oblasti kinematografie a audiovízie slovenských a českých vydavateľstiev a vybrané diela z produkcie filmových archívov. Ponúka tiež možnosť online predaja a stabilný predajný pult má v priestoroch Kina Lumière.

Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, Bratislava, www.klapka.sk.

 

Kino Slovenského filmového ústavu – Kino Lumière

Kino Lumière sa vo svojej dramaturgii prioritne zameriava na súčasnú slovenskú tvorbu, súčasnú európsku kinematografiu a zlatý fond slovenskej a svetovej kinematografie. Uvádza pravidelné vlastné cykly, tiež viaceré prehliadky a festivaly. Ide o prvé kino na Slovensku, ktoré získalo za dramaturgiu Cenu slovenských filmových novinárov a Cenu Europa Cinemas. Má štyri kinosály, vstupné je od 2,00 do 5,00 €. V roku 2020 spustilo online projekt Kino doma.

Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava, www.kino-lumiere.sk

 

Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: + 421 2 5710 1542