Fedor Mikovič (22. 12. 2017)

Fedor Mikovič (22. 12. 2017)

Vážení a milí priatelia, spolupracovníci, kolegovia, zo srdca Vám želáme, aby Vás turistické chodníky aj v roku 2018 šťastne doviedli do cieľa a aby ste vždy našli správny smer i na kľukatých cestách života. Za všetkých troch autorov a šesťdesiatich spolutvorcov reprezentatívnej obrazovo-slovnej monografie KRÁĽOVA STUDŇA – VEĽKÁ FATRA s úctou

Fedor Mikovič