Eva Bachletová – Želanie k Vianociam (18. 12. 2015)

Milé priateľky, milí priatelia, srdečne Vás pozdravujem a želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov. Zároveň ďakujem aj za spoluprácu:)), kamarátstvo, pomoc, podporu a spoločne zdieľanú radosť i bolesť v roku 2015. Posielam Vám namiesto patetického sviatočného želania, prípadne analýzy politického stavu sveta – pár veršov.

Som rada, že Vás mám v srdci, mailovom adresári a živote:)) Prežite sviatky v zdraví, s pokojom v srdci a láskou k Bohu a človeku. A nezabudnite si aj zatancovať na nejaký dobrý song, zlepší Vám to náladu a metabolizmus:))

S láskou Eva Bachletka

 

Čas vystrieť dušu (K Vianociam 2015)

EVA BACHLETOVÁ

Priveľa obrazov

Priveľa odkazov

Priveľa „lajkov“

Na facebooku

Priveľa slov

Priveľa výziev

Priveľa strachu

Priveľa otázok

Priveľa katastrof

Priveľa protestov

Priveľa žiadostí

Priveľa nenávisti

Priveľa odporu

A pár dní do Vianoc

Ešte stihnúť to i ono

Nakúpiť

Pripraviť

Pozdraviť

Správne sa (romanticky) naladiť

A ukoristiť čosi výnimočné

Veď sú Vianoce!

Naše Vianoce

Priveľmi pozemské

Primálo nebeské

Sviatky slnovratu

Pohanských mýtov

Na kresťanský spôsob

Naše Vianoce!

Určili sme im obsah

Slávime narodeniny Krista!

Ktovie, či by súhlasil...

A tak si lepíme betlehemy

Na pohľadnice a duše

A kdesi v srdci túžime

Po láske

Neobyčajnej

Večnej

Naplňujúcej

Túžime po Bohu

Len o tom nevieme

Len o tom nehovoríme

Lebo sme zabudli

Jeho pravé meno

A náš – pravý čas...

Je čas na Boha

Je čas na človeka

Je čas na Krista

Nie preto – lebo sa to patrí

Ale preto, že už nie je veľa času...

Na zmierenie s Bohom, zmierenie s bytím,

zmierenie s človekom,

so sebou samým. Amen.