Eurostat: V roku 2015 poklesol počet udelených občianstiev v krajinách EÚ (21. 4. 2017)

Eurostat: V roku 2015 poklesol počet udelených občianstiev v krajinách EÚ (21. 4. 2017)

V roku 2015 získalo občianstvo niektorého štátu Európskej únie približne 840 000 ľudí, čo predstavuje pokles v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Z celkového počtu občianstiev EÚ bolo pritom 87 percent udelených občanom z krajín mimo EÚ.

Najväčšiu skupinu občanov, ktorí získali občianstvo EÚ, tvorili v roku 2015 Maročania (získali občianstvo najmä v Taliansku, Španielsku alebo Francúzsku), nasledovali Albánci (prevažne v Taliansku alebo Grécku), Turci ( najmä v Nemecku), Indovia (prevažne vo Veľkej Británii), Rumuni (polovica z nich v Taliansku), Pakistanci (polovica z nich vo Veľkej Británii) a Alžírčania (prevažne vo Francúzsku).

Rumuni (28 400 osôb) a Poliaci (17 800) tvoria dve najväčšie skupiny občanov členských štátov Únie, ktorí získali občianstvo iného štátu EÚ.

Na Slovensku bolo v roku 2015 celkovo udelených 309 občianstiev, z toho 66 percent bolo udelených občanom krajín mimo EÚ. Najúspešnejšími uchádzačmi o slovenské občianstvo boli pritom občania Ukrajiny (23,6 percent všetkých udelených občianstiev), nasledovali Česká republika (22,7 percenta) a Spojené štáty (10 percent). Naopak, Slováci boli 3. najúspešnejší uchádzači o občianstvo v Maďarsku.