Európski komisári nastavili priority pre rok 2018 (10. 1. 2018)

Európski komisári nastavili priority pre rok 2018 (10. 1. 2018)

Na svojom prvom tohtoročnom stretnutí diskutovalo kolégium Európskych komisárov o prioritách na tento rok.  

Hlavné oblasti:

  • reforma Európskej hospodárskej a menovej únie
  • prepracovanie Európskeho azylového systému
  • návrat k Schengenu
  • dokončenie Jednotného digitálneho trhu
  • priblíženie západného Balkánu k Únii

Na stole je 89 prioritných tém, 29 už bolo predložených a Komisia rokovala o tom, ako tie ostatné sfinalizovať do mája 2019. Hovorilo sa aj o veľkých prioritných témach pre tento rok, ktoré by mali prispieť k realizácii Plánu na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie.

Komisia sa sústredí na férovosť a zaistí, aby Európa rýchlejšie a rozhodnejšie reagovala na výzvy a príležitosti a  v plnej miere využívala potenciál svojich Zmlúv. Zároveň bude jej prístup vyrovnaný, práve preto predseda EK Jean-Claude Juncker v novembri minulého roku vytvoril osobitnú skupinu pre subsidiaritu, proporcionalitu a iniciatívu „menej ale efektívnejšie“. Táto skupina má za cieľ prichádzať s odporúčaniami ako lepšie uplatňovať princípy subsidiarity a proporcionality a definovať oblasti, kde sa dá práca delegovať alebo úplne vrátiť na národnú úroveň. Má nájsť aj spôsoby ako viac zapojiť regionálne a národné orgány do tvorby a realizácie Európskych politík.

 

Kontakt/informácie:

Ingrid Ludviková

Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava
E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Phone: +421 259 203 269
Mobile: +421 949 213 374

Web: www.europa.sk

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

 

Zdroj: ZEK v SR, e-mail z 10. 1. 2018