Európska komisia zverejnila správu o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ za rok 2016 (23. 5. 2016)

Európska komisia zverejnila správu o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ za rok 2016 (23. 5. 2016)

Členské štáty napredujú k Jednotnéu digitálnemu trhu nerovnomerným tempom

Európska komisia dnes zverejnila Správu o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, ktorou nadväzuje na výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) z februára tohto roku.

Komisia v najnovšej správe monitorovala zavádzanie národných digitálnych reform a zároveň v nich uviedla návrhy na dosiahnutie lepších výsledkov v oblastiach týkajúcich sa širokopásmového pokrytia, elektronických verejných služieb, digitálnych zručností, či elektronického obchodu.

EK zároveň zverejnila Úplnu správu o novom medzinárodnom indexe úrovne digitalizácie (iDESI), kde porovnáva členské štáty EÚ s 15 inými krajinami. Porovnanie medzinárodných štatistik preukázalo, že lídri na európskom trhu v oblasti digitalizácie (Švédsko, Dánsko a Fínsko) sú zároveň lídrami aj na svetovom trhu, za nimi nasledujú Južná Kórea a Spojené štáty.

Dokumenty:

– Správa o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-384_en.htm

– Výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) z 02/2016: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-384_en.htm

– Úplna správa o novom medzinárodnom indexe úrovne digitalizácie (iDESI): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/most-digital-eu-countries-lead-globally

 

Kontakt:

Zuzana Harvanová

Secretary for Press Section

Zastúpenie Európskej komisie v SR

Palisády 29, 811 06 Bratislava

Tel.: +421 2 5920 32 30

Fax: +421 2 5443 29 72

zuzana.harvanova@ext.ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/slovensko/news

TWITTER: @ZEKvSR

Facebook: Európska komisia na Slovensku