Eduard Grečner (30. 12. 2018)

Šťastný nový rok celý rok!

E.