Eduard Grečner (29. 12. 2017)

Do roku 2018 Literárnemu týždenníku prajem veľa priazne aj od tých, ktorí doteraz tento výrazný ale silný a nezdolný prameň informácií, poznania a kultúry nepoznali, nechápali, že tento časopis o demokracii nielen hovorí, ale ju aj praktizuje a zaslúži si verejnú podporu. S uznaním pre Vaše poslanie

Eduard Grečner