Eduard Grečner (20. 12. 2023)

Literárnemu týždenníku do nového roku prajem dlho očakávané zaslúžené dôstojné miesto v slovenskej kultúre a tomu konečne aj primeranú podporu finančnú potrebnú pre rozlet...

Eduard Grečner