Edita Dürerová, ZSV (22. 12. 2016)

Edita Dürerová, ZSV (22. 12. 2016)

Pokojné Vianoce a šťastné vykročenie

do nového roku 2017

so splnením všetkých očakávaní

v osobnom i pracovnom živote

vám želá

Ing. Edita Dürerová

predsedníčky ZSV