Dušan Piršel, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (advent 2020)

Dušan Piršel, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (advent 2020)

S pozdravom,

PhDr. Dušan Piršel

riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím