Dušan Piršel, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (17. 1. 2017)

Dušan Piršel, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (17. 1. 2017)

S pozdravom,

PhDr. Dušan Piršel,

riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

ipr_logo_150

https://www.iprba.sk/