Dušan Piršel (18. 12. 2023)

... neúprosne ,ale spravodlivo plynúci rytmus času nás opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka. VIANOCE – čarovné slovo vyvolávajúce a symbolizujúce pocit dobra, pokoja, rodinnej spolupatričnosti, spokojnosti a pohody.

Vianočné chvíle sú tiež vítanou príležitosťou pripomenúť si to, čo nám odchádzajúci rok priniesol, zaželať si splnenie všetkého, čo si prajeme v roku nastávajúcom, a povedať „ĎAKUJEM“.

Vianočné sviatky plné štedrosti, láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti, sú v nás vštepené.  Prenášajme, odovzdávajme ich posolstvo mladším, našim deťom. Nech ich čistá krása pretrvá i v ďalších generáciách.

Dovoľte mi , aby som Vám zaželal   všetkým do nasledujúcich vianočných chvíľ, nech sú vo Vašich domácnostiach plné lásky, pokoja, spokojnosti, potešenia a srdečnosti. Nadeľte si samé dobré veci. Zdravie, radosť, kopu šťastia, úsmev, aby všetkých zohrial. A k tomu  samozrejme nádej , pretože  je spojená s vysokou motiváciou a optimizmom .

Nádej, že existuje zmysel, vnímam ako  pohár vody, ktorý môžeme smädnému pútnikovi dať. A každý hlt vody robí z dnešného smädného zajtrajšieho darcu pohára vody, pripraveného pre smädných tohto sveta.

Takže príjemné vianočné sviatky v kruhu rodiny a úspešný nový rok  2024.

S pozdravom,

PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím