Dušan Piršel (11. a 12. 12. 2018)

Dušan Piršel (11. a 12. 12. 2018)

Vážení kolegovia,

... svetlo vianočnej radosti do všedných i sviatočných dní roka 2019 Vám želám. Taktiež  Vám želám, aby stálou a nemennou veličinou v novom roku bolo pevné zdravie, radosť z práce a dobré vzťahy na pracovisku. Nedopusťme hypertrofiu zla – tá prichádza pri nedostatku dobra.

12. 12. 2018

 

Želám menej nenávisti a charakterných ľudí v tomto chaose hodnôt. Charakter  totiž podporuje telesnú krásu a obohacuje mužov aj ženy , keď ich opúšťa mladosť...

11. 12. 2018

PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava