Dušan Kováč, Fedor Mikovič, Juraj Slota, a kol.: KRÁĽOVA STUDŇA – VEĽKÁ FATRA: Príroda, história, súčasnosť (2017)

Dušan Kováč, Fedor Mikovič, Juraj Slota, a kol.: KRÁĽOVA STUDŇA – VEĽKÁ FATRA: Príroda, história, súčasnosť (2017)

Monografia, na ktorej tvorbu prispelo šesť desiatok spoluautorov, ponúkne čitateľom – milovníkom Veľkej Fatry a návštevníkom hotela Kráľova studňa na 320 stranách, rozdelených do siedmich kapitol,vrátane literárnej prílohy, vskutku pestré témy a zaujímavé čítanie. Čitateľ tu však nájde aj 482 vzácnych historických fotografií i súčasných dokumentárnych, ako aj pôsobivých umeleckých fotopohľadov Pavla Barabáša, Karola Demutha, Gustáva Hegedüša, Juraja Slotu (zostavovateľ obrazovej časti knihy) a ďalších fotografov na toto v mnohých ohľadoch skvostné územie.

 

Bibliografický záznam:

Dušana Kováč, Fedor Mikovič, Juraj Slota, a kol.: KRÁĽOVA STUDŇA – VEĽKÁ FATRA: Príroda, história, súčasnosť.  1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. 320 s.

 

Viac o knihe:

Rodí sa knižná monografia o malebnom priestore Slovenska KRÁĽOVA STUDŇA – VEĽKÁ FATRA

Pozvánka na prezentáciu:

15. 7. – Vyprevadenie knihy KRÁĽOVA STUDŇA – VEĽKÁ FATRA do čitateľského sveta – pri Kráľovej studni vo Veľkej Fatre