Dušan Čaplovič (16. 12. 2018)

Dušan Čaplovič (16. 12. 2018)

Milostiplné Vianoce 2018,

krásny a zdravý rok 1019 želá

Dušan Čaplovič