Dobrá vláda pre kultúru (13. 12. 2017)

Dobrá vláda pre kultúru (13. 12. 2017)

Ministerstvo kultúry má po dnešných rokovaniach vlády (13. 12. 2017) aj NR SR viaceré pozitívne správy na rok 2018.

Vláda SR dnes na svojom rokovaní súhlasila s vyčlenením sumy 400 000 eur na rozšírenie výstavných priestorov múzea Danubiana a to v podobe Pavilónu súčasného umenia s rozlohou 500 m², ktorý bude slúžiť predovšetkým na alternatívne výstavy a výstavy mladých umelcov.

980 000 eur vláda vyčlenila na nevyhnutné technické opravy historickej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave, čo umožní zachovať divadelnú prevádzku až do začiatku jej celkovej rekonštrukcie.

A napokon vláda schválila príspevok 1 500 000 eur pre Audiovizuálny fond zo strany Slovenského plynárenského priemyslu, určený na rozpočtovo a produkčne náročnejšie filmové projekty.

Okrem toho, NR SR v rámci schváleného štátneho rozpočtu na rok 2018 rozhodla definitívne o tom, že rozpočet ministerstva kultúry na budúci rok sa zvyšuje oproti tomuto roku o 15 % je, čo sa premietne do výrazného zvýšenia rozpočtov všetkých troch kultúrnych fondov, do zvýšenej podpory v oblasti obnovy pamiatok a v neposlednom rade aj do zvýšenia platov zamestnancov v rezorte kultúry.