Do 17. 10. – Výstava o LADISLAVOVI HANUSOVI – v Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku (výstava trvá od 19. 9. 2017)

Do 17. 10. – Výstava o LADISLAVOVI HANUSOVI – v Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku (výstava trvá od 19. 9. 2017)

Katolícka univerzita v Ružomberku pozýva

na výstavu

Teológ, pedagóg, filozof kultúry, umenovedec, historik prof. PhDr. ThDr. Dr. h. c. Ladislav Hanus (1907 – 1994), apologét kultúry, kultúrnosti, kresťanstva a pluralizmu

Komponovaný súbor dokumentov a reflexií o živote a diele, o osobnostiach, ktoré nasmerovali jeho životnú cestu a tých, ktorí výrazne prispeli k sprístupneniu jeho diela

od 19. septembra do 17. októbra 2017

na 1. poschodí – červenom podlaží

v Univerzitnej knižnici KU na Hrabovskej ceste 1/A v Ružomberku.

Výstava je prezentovaná k 110. výročiu narodenia L. Hanusa.

Pri 110. výročí narodenia Ladislava Hanusa zaradené do Kalendára UNESCO

S finančnou podporou Ministerstva SR a Ľubomíra Kružliaka

***

Výstava je sprístupnená v čase otvorenie knižnice od 7.30 do 18.00 hod.

 

(Zdroj: Viliam Gruska, e-mail z 11. 9. 2017)