Diana Paulová & Andrea Dudášová: Limity nekonečna – Výstava trvá do 3. 12. 2023!

Diana Paulová & Andrea Dudášová: Limity nekonečna – Výstava trvá do 3. 12. 2023!

Galérie Výklad pozýva

na výstavnú výstavu autoriek DIANY PAULOVEJ a ANDREY DUDÁŠOVEJ

Limity nekonečna

 

Autorky: Diana Paulová & Andrea Dudášová
Názov výstavy: Limity nekonečna
Miesto konania: Galéria Výklad, Hlavná 8, Trnava
Kurátorka: Marianna Brinzová
Vernisáž: v piatok 3. 11.  2023 o 18.30 hod.

Trvanie výstavy: od 4. 11. do 3. 12. 2023

***
Autorky sú absolventky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. DIANA PAULOVÁ študovala na Katedre dizajnu a ANDREA DUDÁŠOVÁ na Katedre sochy, objektu a inštalácie.
Východiskom pre projekt Limity nekonečna je osobná skúsenosť začínajúcich autoriek, ktoré boli po ukončení vysokej školy vhodené do sveta nekonečných možností, no strach z chybného kroku a tlak spoločnosti na výkon ich dostal do paralýzy. Zároveň reagujú na špecifiká priestoru galérie.
Projekt Limity nekonečna odkazuje na mentálnu paralýzu, ktorú môžeme zažívať pre veľký rozsah možností súčasného sveta. Najmä v online prostredí sa stretávame so stovkami inšpiratívnych ľudí, miest, názorov či spôsobov tvorby. Bezhraničnosť provokuje tenziu, kedy chceme robiť všetko. Rýchlo však dochádza k frustrácii, pretože je takmer nemožné robiť všetko naraz a naozaj poriadne.
Dielo sa zaoberá otázkou, či hranice nemôžu byť v istých prípadoch oslobodením. Tento moment v Galérii Výklad je vyjadrený násobením vizuálu výkladu, imitujúci nekonečný odraz v zrkadle narážajúci na limit svojho vlastného priestoru.
Projekt, ako aj chod galérie na rok 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tím Galérie Výklad:
Mgr. Peter Lančarič, PhD.
MgA. Marianna Brinzová
Mgr. Lívia Vetríková
Mgr. Peter Molari
Mgr. Martina Chudá

Kontakt:
Hlavná ulica 8, Trnava
tel.: +421 911 234 913
e-mail: galeria.vyklad@gmail.com
facebook/galeriavyklad
Instagram/galeriavyklad