Darina a Karol Kubíkovci (30. 12. 2017)

Darina a Karol Kubíkovci (30. 12. 2017)

Obrázok: Martin Kellenberger

 

Božie narodenie 2017

 

V tichu lásky
Jasličky z dreva, drevené kríže –
začiatok–koniec človeka.

 

K Dieťatku v jasliach chceme byť bližšie,
od kríža radšej zutekať.
Z Kristovho dreva milosť vždy žiari,
nemeria nikdy vzdialenosť.
Láska je veľká, my na ňu malí –
aj tak jej nie je nikdy dosť.
A predsa – z jasieľ i z kríža dýcha,
ľad zloby pod ňou rozmäká.

 

V sviatočných chvíľach v hlbinách ticha
nachádzaš v sebe človeka.


Zo zbierky

Pavol Prikryl: Na konci ticha

***
Radostné sviatky Narodenia Pána
a požehnaný nový rok 2018 želájú

Darina a Karol Kubíkovci