CYRILOMETODIADA – Vianočné prianie Literárnemu týždenníku

CYRILOMETODIADA – Vianočné prianie Literárnemu týždenníku

Redakcii a čitateľom Literárneho týždenníka

v tomto dohviezdnom čase vinšujeme

radostné a milostiplné vianočné sviatky a šťastlivý nový rok 2023.

Daniela Suchá, OZ CYRILOMETODIADA