Cyklus prednášok ANTONA HRNKA o kľúčových otázkach slovenských dejín – Téma: Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať (8. septembra 2020)

Cyklus prednášok ANTONA HRNKA o kľúčových otázkach slovenských dejín – Téma: Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať (8. septembra 2020)

Záznam z prednášky ANTONA HRNKA na tému Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať z 8. septembra 2020 nájdete na webovej adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=qMYrPkumHhY&feature=youtu.be

 

***

Pozývame na cyklus prednášok historika PhDr. ANTONA HRNKA, CSc., o kľúčových otázkach slovenských dejín pod názvom

Slovenské dejiny v európskom kontexte

Prednášky budú spojené s diskusiou a budú sa konať raz za mesiac

v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste 2 v Bratislave.

Prvá prednáška sa uskutoční 8. septembra 2020 o 18.45 hod.

Téma: Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

DANIELA SUCHÁ, Cyrilometodiada, o. z.