Cesty priateľstva 2018 (11. 12. 2018)

Cesty priateľstva 2018 (11. 12. 2018)

Z vystúpenia detí v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave-Petržalke

 

V priebehu roka 2018 sa uskutočnil už tretý ročník projektu Cesty priateľstva za účasti detí štyroch materských škôl v Bratislave – z bulharskej, francúzskej, nemeckej a slovenskej materskej školy. Hlavným cieľom multikultúrneho vzdelávacieho projektu Cesty priateľstva je spoznávanie kultúrnych tradícií odlišných menšín, zbližovanie a vzájomné porozumenie  detí rozličných národností v predškolskom veku. Základnou myšlienkou projektu je viesť detí k zachovaniu si ich vlastnej kultúrnej identity a zároveň k porozumeniu a tolerancii voči iným menšinám a etnickým skupinám. Prostredníctvom tvorivých dielní deti mali možnosť stretnúť  sa s kamarátmi z iných materských škôl, odprezentovať spevom a tancom svoj jazyk a tradície a zároveň spoznať nové piesne a tance  detí iných kultúr. V rámci workshopov sa deti  zabavili, súťažili a vytvorilidarčekové predmety typické pre ich krajinu. Témy workshopov boli určené v súlade s ročným obdobím a tradičným sviatkom. Bulharská škôlka pripravila v máji sviatok ruží, v júni vo francúzskej škôlke sa oslavoval sviatok hudby, v októbri v slovenskej škôlke deti pripravili dožinkové slávnosti a v novembri deti z nemeckej škôlky mali pekný program o Svätom Martinovi.

Marianna Kapráliková moderovala  podujatie
Cesty priateľstva 2018  – s talizmanom „Dúhačikom“

Dňa 27. novembra 2018 sa v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave-Petržalke stretli deti z bulharskej, francúzskej, nemeckej a slovenskej materskej školy, aby predviedli svoje záverečné vystúpenia v rámci multikultúrneho projektu Cesty priateľstva pred širokou verejnosťou. Krásny program moderovala koordinátorka projektu pani riaditeľka bulharskej škôlky – pani Marianna Kapráliková. Spolu s kamarátom detí a talizmanom projektu Dúhačikom priblížili prítomným priateľskú atmosféru tvorivých dielni na jednotlivých škôlkach a uvádzali umelecké vystúpenia detí. Malí účastníci radostne prezentovali svoju škôlku a predviedli typické pre ich krajinu piesne a tance. Na záver všetci mali možnosť pozrieť si krátky dokumentárny film o projekte, vystihujúci hlavnú myšlienku projektu očami detí – Nie je dôležité akým jazykom rozprávame, ale ako sa k sebe správame. 

V mene organizátora projektu Občianskeho združenia priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave chceme poďakovať všetkým paniam učiteľkám a riaditeľkám, ktoré sa v rámci tohto jedinečného projektu venovali multikultúrnej výchove detí a viedli ich k vzájomnej úcte a tolerancii, a tak ukázali, že cesty priateľstva nepoznajú hranice,  sú  obohacujúce a plné radosti.

 

ANGELINA MACHOVÁ

Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave

 

Foto: autorka