Cesta k dátovému hospodárstvu v EÚ (10. 1. 2016)

Cesta k dátovému hospodárstvu v EÚ (10. 1. 2016)

V oblasti dát EÚ nevyužíva svoj potenciál naplno. Aby sa táto situácia zmenila je potrebné odstrániť obmedzenia voľného cezhraničného pohybu dát, ako aj viaceré právne neistoty. Riešenia prináša dnešné oznámenie EK. V tejto oblasti začali aj dve verejné konzultácie a diskusia s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Štúdie ukazujú, že nedostatky sa týkajú najmä požiadaviek na lokalizáciu dát na národnej úrovni, čo trh s dátami obmedzuje.
Medzi právne neistoty patria:

* Prístup k dátam a ich prenos.
* Zodpovednosť v oblasti produktov a služieb založených na dátach. Súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa zodpovednosti nie sú prispôsobené súčasným digitálnym produktom a službám založeným na dátach.
* Prenosnosť dát.

Všetky navrhované iniciatívy spĺňajú prísne pravidlá na ochranu osobných údajov a  prispejú k formovaniu budúcej politickej agendy o európskom dátovom hospodárstve. Odstránenie obmedzení by v HDP mohlo vygenerovať až 8 miliárd € ročne.
Dátové hospodárstvo EÚ sa v roku 2015 odhadovalo na 272 miliárd € (ročný rast o 5,6 %) a do roku 2020 by mohlo zamestnávať 7,4 milióna ľudí. Dáta možno využiť na zdokonaľovanie každodenného života – od obchodných analýz až po predpovedanie počasia, alebo od personalizovanej starostlivosti v medicíne až po bezpečnejšie cesty a menej dopravných zápch.

 

Viac: Tlačová správa (v SJ)

 

Kontakt/informácie:

Ingrid Ludviková
Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava
E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Phone: +421 259 203 269
Mobile:
+421 949 213 374
 

 

(Zdroj: TZ EK v SR, e-mail z 10. 1. 2016)