Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 – Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu – VÝSLEDKY (12. 9. 2016)

Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 – Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu – VÝSLEDKY (12. 9. 2016)

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015, ktoré každoročne udeľuje výbor – za najlepšie diela predchádzajúceho roka podľa jednotlivých kategórií. Získali ich títo autori za knihy (vydané vo vydavateľstvách):

 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015

V kategórii spoločenské vedy:

doc. Peter Šoltés, PhD., László Vörös, PhD. a kolektív

za dielo Korupcia, VEDA

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra:

cenu neudelila

V kategórii biologické a lekárske vedy:

prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP a prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

za dielo Zlyhanie farmakoterapie, možnosti prevencie, SAP

V kategórii prírodné a technické vedy:

prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.

za dielo DNA Engineered Noble Metal Nanoparticles: Fundamentals and State-of-the-Art of Nanobiotechnology, Wiley&Sons, Scrivener Publishing USA

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015

V kategórii spoločenské vedy:

doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

za dielo Ústava Slovenskej republiky, Nakladatelství C. H. Beck

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., Mgr. Róbert Stojka, PhD. a kolektív

za dielo Patočka a filozofia 20. storočia, FF UPJŠ Košice

PhDr. Elena Londáková, CSc.

za dielo Slovenská kultúra v rokoch 1968 – 1970, HÚ SAV

PhDr. Milan Vároš

za dielo Velikáni výtvarného umenia. Osudy slávnych maliarov a ich obrazov, Príroda

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.

za dielo Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu, FMH UCM

Mgr. Rastislav Molda, PhD.

za dielo Ideálny obraz národa, MS

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra:

Mgr. Ján Januš a kolektív

za dielo Turiec (prechádzka v čase), Tlačiareň P+M

V kategórii biologické a lekárske vedy:

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc. a kolektív

za dielo Neurology Textbook. Reference Text and Study Guide, Profa-J, Ltd. Martin

RNDr. František Kristek, DrSc., RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

za dielo Štruktúra a funkcia cievnej steny v normotenzii a hypertenzii, ÚNPF SAV

doc. MUDr. Miloš Jaseňák, PhD., MBA, Ric., MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. a kolektív

za dielo Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny, A-medi

doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.

za dielo Priedušková astma, Diagnostika a terapia, HERBA

V kategórii prírodné a technické vedy:

Ing. arch. Ján Legény, PhD. a Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.

za dielo ... solárna stratégia udržateľného mesta, Nakladateľstvo STU

doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc., prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD., RNDr., Andrea Straková-Fedorková, PhD.

za dielo Nanotechnológie II, PF UPJŠ

Prof. Ing. Aleš Janota, PhD.

za dielo Aplikovaná telematika, EDIS ŽU

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

za dielo eXtrémy, Neografia Martin

doc. Ing. Jana Skalová, PhD., RNDr. Dana Kotorová, PhD., doc. Ing. Dušan Igaz, PhD., Ing. Milan Gomboš, CSc., RNDr. Katarína Nováková, PhD.

za dielo Regionalizácia pedotransférových funkcií vlhkostných retenčných kriviek pôd Slovenska, Nakladateľstvo STU

RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc . a doc. RNDr. Vladimír Ilkovič, CSc.

za dielo Profesor Dionýz Ilkovič, Svetová osobnosť modernej fyziky, Perfekt

Prémia za trojročný vedecký ohlas za rok 2016

V kategórii spoločenské vedy:

I. miesto

JUDr. Mgr. Martin Solík, PhD.

II. miesto

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

II. miesto

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

III. miesto

PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, PhD. et. PhD.

V kategórii prírodné a lekárske vedy:

I. miesto

prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

II. miesto

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

III. miesto

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

V kategórii technické vedy a geovedy:

I. miesto

neudelil

II. miesto

Ing. Mária Omastová, DrSc.

III. miesto

neudelil

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2016

V kategórii spoločenské vedy:

I. miesto

PhDr. Karol Pieta, DrSc.

na dielo Karol Pieta: Keltské osídlenie Slovenska: mladšia doba laténska,

Archeologický ústav SAV, 2008

II. miesto

Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. a kolektív

na dielo Nagyová I., Stewart R. E., Macejová Z., van Dijk J. P., Van Den Heuvel W. J. A.: The impact of pain on psychological well-being in rheumatoid artritis: The mediating effects of self-esteem and adjustment to disease, Patient Education and Counseling, 2005

III. miesto

PhDr. Daniela Dvořáková, CSc.

na dielo Daniela Dvořáková: Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský, 1. vyd., Vydavateľstvo Rak, 2003

V kategórii prírodné a lekárske vedy:

I. miesto

prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD. a kolektív

na dielo K. Jomová, M. Valko: Advances in metal-induced oxxidative stress and human disease, Toxicology, 2011

II. miesto

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. a kolektív

na dielo Vilček Š., Herring Alan J., Herring Judit A., Nettleton Peter F., Lowings Paul J. Paton Davis James: Pestiviruses isolated from pigs, cattle and sheep can be allocates into at least three genogroups using polymerase chain reaction and trestriction endonuclease analysis, In: Archives of virology, 1994

III. miesto

Mgr. Marta Gaburjaková, PhD. a kolektív

na dielo S. O. Marx, J. Gaburjaková, M. Gaburjaková, Ch. Henrikson, K. Ondrias, A. R. Marks: Coupled gating between cardiac calcium release channels (ryanodine

receptor), Circulation Research, 2001

V kategórii technické vedy a geovedy:

I. miesto

Ing. Ján Kuzmík, DrSc.

na dielo J. Kuzmík: Power electronics on InAIN/(In)GaN: Prospect for a record performance, IEEE Electron Device Letters 2001

II. miesto

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. a kolektív

na dielo Yan Li, YangQuan Chen, I. Podlubný: Mittag-Leffler stability of fractional order nonlinear dynamic systems, Automatica, 1965-1969

III. miesto

prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc. a kolektív

na dielo V. Šepelák, D. Baabe, D. Schultze, F. Krumeich, F. J. Liierst, K. D. Becker: Evolution of structure and magnetic properties with annealing temperature in nanoscale high-energy milled nickel ferrite, Journal of Magnetism and Materials, 2003

III. miesto

RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc. a kolektív

na dielo V. Britaňak, P. Yip and K. R. Rao: Discrete Cosine and Sine Transforms: General Properties, Fast Algorithms and Integer  Approximations, Academic Press, Amsterdam 2007

 

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra 2016 o 14.00 hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. 9 v Bratislave na II. poschodí v Hudobnom salóne.

 

(Zdroj_ Literárny fond, e-mail moravkova@litfond.sk z 12. 9. 2016)