Cena Pavla Országha Hviezdoslava za rok 2016 (Nominácie do 30. 9. 2016)

Cena Pavla Országha Hviezdoslava za rok 2016 (Nominácie do 30. 9. 2016)

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) opäť vypisuje súťaž na ocenenie prekladateľov slovenských literárnych diel do cudzích jazykov.

AOSS ocení zahraničného prekladateľa, ktorý aktívne prekladá diela slovenských spisovateľov píšucich v slovenskom jazyku do cudzieho jazyka. Nominovaný prekladateľ slovenských literárnych diel  musí vydať svoj preklad v cudzom jazyku za hranicami Slovenskej republiky. Jeho prekladateľská tvorba zo slovenskej literatúry by mala mať dlhodobý charakter.

Nominovaných prekladateľov a ich preložené diela vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví Rada AOSS zo zástupcov jednotlivých členských organizácií.

Cena Pavla Országha Hviezdoslava za rok 2016 sa vyhlási v novembri na slávnostnom odovzdávaní cien AOSS v Zichyho paláci. Zároveň sa uskutoční odborný seminár o prekladoch slovenskej literatúry do cudzích jazykov, ktorý AOSS organizuje s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia (FPÚ).

 

Nominácia na Cenu Pavla Országha Hviezdoslava za rok 2016 musí obsahovať:

– názov nominujúcej organizácie vrátane kontaktnej adresy,

– meno a priezvisko prekladateľa, jeho národnosť,

– kontakt na prekladateľa, prípadne na vydavateľa jeho prekladov,

– bibliografický súpis jeho prekladov slovenských literárnych diel do príslušného cudzieho jazyka,

– zdôvodnenie nominácie prekladateľa.

 

Nominácie za rok 2016 možno prihlásiť do 30. septembra 2016 na adrese:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska – AOSS

Laurinská 2, 815 08 Bratislava

E-mail: aoss.spisovatelia@gmail.com

 

(Zdroj: AOSS, e-mail z 31. 8. 2016)