Časopis VOX 18/2016 (19. 11. 2016)

Časopis VOX 18/2016 (19. 11. 2016)

Opät vyšlo nové číslo časopisu VOX 18/2016.

Vlákno na jeho otvorenie, resp. stiahnutie:

https://www.prikryl.sk/vox/aktualne-cislo/
.

 

Tam treba kliknúť na 18/2016.
 

Všetkým Vám žičím požehnané letné dni!

In spe

 
Pavol Prikryl, šéfredaktor
Tel:: 0915 793 811
 
Staňte sa členom Klubu časopisu VOX
Viac TU.